جمعه, 4 فروردین 1402

فنی و مهندسی طرح و بازرسی

بيشتر از 30 سال از فعاليت شركت فني و مهندسي طرح و بازرسي در انجام پروژه هاي ساختماني و صنعتي بخصوص در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي مي گذرد كه حاصل آن علي رغم وجود فراز و نشيب هاي بسيار، علاوه بر تجارب ارزشمند كسب شده براي شركت، كمك موثر و نقشي تاثير گذار در توسعه صنعتي كشور بوده است.

در حال حاضر با انجام ده ها پروژه با كيفيت در زمان مقرر، رضايت كارفرمايان مختلف را به خود جلب نموده و بر اساس استراتژي تعالي در فرآيندهاي مرتبط با ذينفعان، عمليات سازماني، استقرار استانداردهاي مديريت كيفيت، رعايت موازين ايمني، بهداشت و حفظ محيط زيست، درصدد گسترش فعاليت هاي تخصص خود در داخل و خارج از كشور به همت پرسنل فداكار، كوشا و توانمند خود مي باشيم.