پیام مدیرعامل

CEO Message

شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی از آغاز تاسیس تاکنون با انجام پروژه های عمرانی کوچک و بزرگ ملی و حیاتی کشور گام موثری در جهت ایفای نقش خدمتگزاری به میهن عزیز برداشته است. اساس رویکرد این شرکت در انجام پروژه ها تعامل سازنده با کارفرمایان، انجام با کیفیت پروژه ها با حفظ زمانبندی آن، استفاده از نیروهای متخصص متعهد و بکارگیری بهینه ماشین آلات اختصاصی در مجموعه شرکت بوده است. طبیعتاً، به ثمر نشاندن تعداد زیادی از پروژه های بزرگ و ملی کشور جز با تکیه بر پشتیبانی سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص و همراهی همکاران دلسوز در کلیه بخشها میسر نبوده است.

در بیش از سه دهه فعالیت این مجموعه، توجه به انتظارات کارفرمایان، پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به درخواستهای به حق مشتریان همراه با وجود صداقت در رفتار مدیران و پرسنل این مجموعه، سرلوحه تفکر این سازمان بوده است. همچنین این شرکت با برخورداری از همراهی و حضور میدانی تمام عیار در کلیه بخشهای پروژه و استفاده از همفکری و خرد جمعی متخصصان و تلاش گران مجموعه و با انجام طراحی های اختصاصی، بر مشکلات و تنگناهای پروژه ها فائق آمده است و ضمن انجام و اتمام تمامی پروژه های آغاز شده، رضایت کارفرمایان دستگاههای مختلف نیز دارا بوده است.

شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی هم اکنون با اتکا به تجربه ارزشمند کسب شده در بیش از سه دهه حضور مستمر در پروژه های عمرانی کشور و همچنین تزریق افکار نوگرایانه و همفکری با مشاوران و همکاران جوان، ضمن ایجاد ساختار سازمانی مناسب، به شبکه ای از پروژه ها با تنوع مختلف فنی و تنوع اقلیمی به وسعت ایران دست یافته است و امید است با اتکا به خداوند مهربان، گام هایی هرچند کوچک اما اساسی در توسعه پایدار و تحقق آرمانهای کشور عزیزمان بردارد.