پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

پروژه ساخت، نصب و راه اندازی 11 مخزن فرآورده های پالایشگاه بندرعباس

میزان پیشرفت پروژه
0

%

پروژه ساخت، نصب و راه اندازی 11 مخزن فرآورده های پالایشگاه بندرعباس
کارفرما
شرکت پالایش نفت بندرعباس
مشاور
شرکت پالایش نفت بندرعباس
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
16 ماه
تاریخ شروع پروژه
ارديبهشت ماه سال 1387

اين پروژه شامل احداث:
- دو دستگاه مخزن ذخيره سوخت هوایی با سقف ثابت و شناور بظرفیت 11500 مترمكعب
- دو دستگاه مخزن ذخيره سوخت هوایی با سقف ثابت و شناور بظرفيت 5320 مترمكعب
- دو دستگاه مخزن ذخيره سوخت هوایی با سقف ثابت و شناور بظرفيت 7950 مترمكعب
- یک دستگاه مخزن ذخيره سوخت هوایی با سقف ثابت و شناور بظرفيت 15900 مترمكعب
- دو دستگاه مخزن ذخيره بنزین با سقف ثابت بظرفيت 40200 مترمكعب
- یک دستگاه مخزن ذخيره گازوئیل با سقف شناور بظرفيت 40000 مترمكعب
- یک دستگاه مخزن ذخيره گازوئیل با سقف شناور بظرفيت 20000 مترمكعب
كه مشتمل برطراحی، خريد، اجرا و نصب فونداسيون ،کف، بدنه، سقف ، استراکچر و ساير بخشهای مختلف مخزن، اجراي رنگ داخل و خارج مخازن، طراحیو خريد و نصب سیستم برق، روشنایی، توزیع، ارتینگ، حفاظت کاتدیک و همچنين بخش ابزاردقیق شامل Tank Gauging و سیستم کنترل

رویداد های مرتبط