سلامت، امنیت و محیط زیست

hse

سلامت، امنیت و محیط زیست

بخش HSE شرکت طرح و بازرسی در سال 1381 با در نظر گرفتن دو اصل “رعایت الزامات قانونی، کارفرمایی و صیانت از نیروی انسانی  در کلیه پروژه ها و فعالیت‌های سازمان” ایجاد شد. این بخش با پیاده سازی گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شامل سیستم مدیریت HSE ، ISO45001، ISO14001  و  ISO9001 اقدام به استقرار اجرا وممیزی الزامات HSE در پروژه ها و کلیه فعالیتهای خود نموده تا  بر پایه  اخلاق مهندسی و با نظارت همواره ازرعایت الزامات HSE مرتبط با پروژه های خود اطمینان حاصل نماید.

در همان ابتدای استقرار سیستم مدیریات HSE مدیریت ارشد سازمان با تعریف اهداف و چشم انداز انجام ایمن و صحیح فعالیتها با تخصیص منابع انسانی و تجهیزاتی و با تشریح فعالیتها و شرح وظایف و کنترل ریسکهای ایمنی بهداشتی و زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت اقدام به ایجاد زیر ساخت جهت پیاده سازی سیستم مدیریت موضوعات ایمنی بهداشتی و زیست محیطی در پروژه ها و ستاد خود نموده است.

این شرکت با چشم انداز ورود به بازارهای بین المللی با استقرار و اخذ گواهینامه های سیبستم مدیریت یکپارچه خود بر اساس استانداردهای بین المللی با همکاری شرکت ENAC اسپانیا اقدام نموده است تا با ایجاد یکپارچه‌سازی و پیروی از قوانین کشوری و  بین المللی خدمات استاندارد و مورد نیاز را ارئه نماید.

گواهینامه‌ها و استانداردها
رئوس کلی اهداف استراتژیک HSE در شرکت: