پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان

میزان پیشرفت پروژه
0

%

ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان
کارفرما
شركت ملی گاز ايران
مشاور
شرکت ايتوک
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
6 ماه
تاریخ شروع پروژه
مرداد ماه سال 1384

- نصب سه دستگاه توربوكمپرسور گازي و كليه ملحقات شامل Drain- Vent و ساير تجهيزات پكيج
- نصب تجهيزات پروسس ، ژنراتور اضطراري گازي (EGE) ، سيستم هواي فشرده و كمپرسورهاي هوا
- لوله کشی کليه قسمتهای صنعتي (پروسس) و يوتيليتی و انجام رنگ آميزی
- نصب تابلوهاي فشار ضعيف و قوي ، تجهيزات برقي، كابل كشي برق و كنترل، لوله كشي كابلهاي ابزار دقيق ، كابل كشي ابزار دقيق
- نصب ايستگاه تقليل فشار گاز
- عمليات خاكبرداري، قالب بندي و آرماتور بندي، بتن ريزي ساپورت لوله ها و ترنچهاي بتني برق و ابزاردقيق

رویداد های مرتبط