پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده ها در پالایشگاه تهران

میزان پیشرفت پروژه
0

%

طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده ها در پالایشگاه تهران
کارفرما
شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران
مشاور
شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
36 ماه
تاریخ شروع پروژه
دي ماه سال 1386

این طرح بصورت مشارکتی با هدف کاهش گوگرد خروجی تولیدات گازوئیل و نفت سفید مطابق بر اساس استانداردهای اروپا ( euro-o5 ) به میزان 10 ppm بصورت EPC صورت گرفته که شامل:
- طراحي، خريد و احداث واحد گوگرد زدائی از گازوئیل به ظرفیت53,000BPSD
- طراحي، خريد و احداث واحد گوگرد زدائی از نفت سفید به ظرفیت31,500BPSD
- طراحي، خريد و احداث واحد تولید ئیدروژن به ظرفیت42MMSCF
- طراحي، خريد و احداث واحد بازیافت گوگرد به ظرفیت110T/D
- طراحي، خريد و احداث واحد تولید برق(5*13MW)GTG
- بهینه سازی واحد آمین با افزایش ظرفیت16T/Hr
- بهینه سازی واحد جداسازی آبهای ترش با افزایش ظرفیت120T/Hr
- بهینه سازی واحد تصفیه پساب با افزایش ظرفیت آن به100T/Hr
- احداث تاسیسات جانبی شامل Flare و ضمائم آن، تانکهای ذخیره سقف ثابت و سقف شناور
- احداث ساختمانهای کنترل روم، پست برق، نیروگاه و غیره
- اجرا، نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای مذکور و تحویل به کارفرما

رویداد های مرتبط