پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

طرح ازدیاد ظرفیت و احداث خط لوله بندرعباس – اصفهان

میزان پیشرفت پروژه
0

%

طرح ازدیاد ظرفیت و احداث خط لوله بندرعباس – اصفهان
کارفرما
شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران
مشاور
مهندسين مشاور بينا / مهندسين مشاور پارسيکان
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
2 ماه
تاریخ شروع پروژه
آبان ماه سال 1383

پروژه ازدياد ظرفيت خط لوله بندرعباس-رفسنجان و احداث خط لوله "20 فرآورده رفسنجان-اصفهان و تأسيسات مربوطه به روش EPC و بصورت مشاركتي انجام گردید كه شامل:
1 - انبار نفت بندر عباس
2 - تلمبه خانه بندر عباس
3 - تلمبه خانه قطب آباد
4 - تلمبه خانه مهر آران
5 - تلمبه خانه رفسنجان
- طراحي، خريد و نصب پمپ‌هاي پروسسي اصلي و بوستر، آتش نشاني و يوتيليتي
- خريد و اجرای لوله کشی و اتصال آنها به هدرهای موجود توربوپمپها
- طراحي، خريد و انجام کليه عمليات برق و ابزاردقيق مشتمل بر تابلوها، ارتينگ، ترانس، كابل كشي، روشنایي و كنترل
- تهيه و نصب و رنگ آميزی هفت دستگاه دستگاه مخزن ذخيره سقف شناور و ثابت در سايتهاي مذكور
- اجرای کامل کارهای سيويل، سازه، معماری مشتمل بر ساختمانها، سايبان ها، محوطه سازي و فونداسيون تجهيزات

رویداد های مرتبط