پروژه‌های عمرانی

construction
پروژه آزاد راه تهران ـ شمال

پروژه آزاد راه تهران ـ شمال

میزان پیشرفت پروژه
0

%

پروژه آزاد راه تهران ـ شمال
کارفرما
شرکت آزادراه تهران شمال
مشاور
شرکت مهندسی موننکو ایران
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
12 ماه
تاریخ شروع پروژه
مهر ماه سال 1396

انجام کلیه عملیات اجرایی و خرید بخشی از تجهیزات، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش، بهره برداری و تعمیر و نگهداری کلیه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و حفاظت فیزیکی آن در منطقه یک آزاد راه تهران - شمال

رویداد های مرتبط