پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

ایستگاه تقویت فشار گاز اراک

میزان پیشرفت پروژه
0

%

ایستگاه تقویت فشار گاز اراک
کارفرما
شرکت ملی گاز ایران
مشاور
شركت ناموران
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
9 ماه
تاریخ شروع پروژه
ارديبهشت ماه سال 1381

- نصب سه دستگاه توربوكمپرسور گازي و كليه ملحقات شامل Drain-Vent و ساير تجهيزات پكيج
- نصب تجهيزات پروسس، ژنراتور اضطراري گازي (EGE)، سيستم هواي فشرده و كمپرسورهاي هوا
- لوله کشی کليه قسمتهای صنعتي (پروسس)
- نصب تابلوهاي فشار ضعيف و قوي، تجهيزات برقي، كابل كشي برق و كنترل، لوله كشي كابلهاي ابزار دقيق، كابل كشي ابزار دقيق
- جوشكاري و اجراي لوله كشي 1 پروسسي و يوتيليتي و انجام رنگ آميزي آن
- نصب ايستگاه تقويت فشار گاز
- عمليات خاكبرداري، قالب بندي و آرماتور بندي، بتن ريزي پايه هاي نگهدارنده لوله ها و دستگاههاي ابزار دقيق و برق
- آزمايش و راه اندازی مقدماتی سايت و راه اندازی کليه تجهيزات وماشين الات

رویداد های مرتبط