معرفی شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی به عنوان پیمانکار برتر سال 1402-1

معرفی شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی به عنوان پیمانکار برتر سال 1402

13 خرداد 1403

بسیار مفتخریم تا اعلام کنیم در نخستین آئین نکوداشت منهدسان برتر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی به عنوان یکی از شرکت‌های برتر شرکت ملی گاز ایران در سال 1402 معرفی شد و به همین مناسبت در جلسه انتخاب شرکت‌های برتر در انتهای سال 1402 مورد تقدیر مدیرعامل شرکت‌های برتر در انتهای سال 1402 مورد تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفت.