Dicco Event

راه اندازی موفق 4 واحد توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد

1 خرداد 1403

شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی با راه اندازی موفق 4 واحد توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد بصورت EPC بعنوان یکی از شرکتهای برتر شرکت ملی گاز ایران در سال 1402 معرفی شد و به همین مناسبت در جلسه انتخاب شرکتهای برتر در انتهای سال 1402 مورد تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفت. هیئت مدیره شرکت طرح و بازرسی این موفقیت را به همه همکاران گرامی در تمامی بخشهای پروژه تبریک عرض مینماید.