پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار گاز كوهدشت

پروژه فیبر نـوری

پروژه احداث سیستم اعلان حریق (F&G) پالایشگاه گاز پارسیان

پروژه اجرای عملیات سیویل، پایپینگ و نصب پتروشیمی دنا

پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد (EPC)