همواره سهم عمده ­ای از سرمایه های ملی صرف ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی، مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی و ... گردیده و در آینده نیز این روند بنا بر ضرورت با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.
رعایت اصول فنی و استاندارهای کیفیت در مراحل مختلف این موضوع که شامل مراحل مطالعه، طراحی، ساخت و آماده سازی جهت بهره برداری می باشد می تواند کمک قابل توجهی در جهت حفظ و صیانت سرمایه های ملی به واسطه افزایش عمر مفید موارد فوق محسوب گردد.
علاوه بر سرمایه گذاری اصولی و تعریف شده وجود یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت که شامل متخصصان مرتبط با سایر رشته­ ها بوده و با استفاده بهینه از مهارت های فنی افراد و اعمال نظر در اجرای صحیح و قانونمند، همچنین ارائه راهکارهای اجرائی و فنی اصولی، می تواند سهم بسزائی در ذخیره سرمایه های ملی و جلوگیری از اتلاف زمان، انرژی و مصالح ایفا نماید.
از آنجائیکه ارجاع کار به شرکت های خصوصی پیمانکاری و تقسیم کار بین زیر شاخه های کوچکتر همواره موجب پیشرفت و تسریع در انجام پروژه ­ها می گردد و همچنین بدلیل ایجاد امکان کنترل دقیق و مستمر بر روند پیشرفت عملیات اجرائی در مدت زمان پیش بینی شده می توان بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت را یکی از بازوهای موفق اجرائی پروژه­ ها دانست که تحقق بخش ایده و خواسته­ های کارفرمایان محترم میباشند.

شرح خدمات 

این شرکت با بهره گيري از پرسنل متخصص،‌ آخرين فن آوري ها، تجهيزات بروز شده، و گروه هاي اجرايي، اهداف تعیین شده زیر را دنبال نموده است:

الف) مديريت پروژه ها شامل انعقاد قراردادها با بهترين شرايط و ضوابط، برنامه ريزي عملياتي، برآورد دقيق مالي، مديريت نقدينگي در گردش ، مديريت در راه اندازي پروژه ها و اعمال آخرين متد هاي مديريت طرح ها

ب ) مهندسي پروژه ها شامل مطالعات و امكان سنجي، استفاده از فن آوري و دستاوردهاي كنترلي، مطالعات بهره برداري و عملكردي، مهندسي پروسس، طراحي پايه و تفضيلي طرح ها،‌ ارائه نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني ها

ج ) ساخت و نصب پروژه ها شامل نظارت بر اجراي طرح ها، ساخت تحت نظارت شركت هاي زير مجموعه،‌ مديريت ساخت، ايمني و حفاظت سايت و مدلسازي سيستماتيك اجرايي

د ) مهندسي و انجام عمليات خريد شامل تهيه مدارك و مستندات مورد نياز مناقصات، تجزيه و تحليل پيشنهادات، پيشنهادات در جهت بهينه سازي خريد، خريد كالا، پيگيري تا حصول نتيجه و آماده سازي كالا جهت بازرسي،‌ كنترل كيفيت مصالح و تجهيزات،‌ قراردادهاي دست دوم مشاوره اي در خريد

ه ) كنترل كيفي،‌ پيگيري مستمر جهت بهره وري، ارزش گذاري بر عملكرد ساير بخش ها، تضمين كيفيت و كارايي، بالا بردن بهره وري كاري