طرح ازدیاد ظرفیت و احداث خط لوله بندرعباس ـ اصفهان
 كارفرما  شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران
 مشاور  مهندسين مشاور بينا / مهندسين مشاور پارسيکان
 وضعيت پروژه  خاتمه پروژه
 مدت زمان  2 ماه
 تاريخ شروع پروژه  آبان ماه سال 1383

 پروژه ازدياد ظرفيت خط لوله بندرعباس / رفسنجان و احداث خط لوله "20  فرآورده رفسنجان / اصفهان و تأسيسات مربوطه به روش epc و بصورت مشاركتي انجام گردید كه شامل:
الف – انبار نفت بندر عباس
ب – تلمبه خانه بندر عباس
ج – تلمبه خانه قطب آباد
د – تلمبه خانه مهر آران
ه – تلمبه خانه رفسنجان


* طراحي ، خريد و نصب پمپهاي پروسسي اصلي و بوستر، آتش نشاني و يوتيليتي
* خريد و اجرای لوله کشی و اتصال آنها به هدرهای موجود توربوپمپها
*طراحي، خريد و انجام کليه عمليات برق و ابزاردقيق مشتمل بر تابلوها، ارتينگ، ترانس، كابل كشي، روشنائي و كنترل
*تهيه و نصب و رنگ آميزی هفت دستگاه دستگاه مخزن ذخيره سقف شناور و ثابت در سايتهاي مذكور
* اجرای کامل کارهای سيويل , سازه , معماری مشتمل بر ساختمانها، سايبان ها، محوطه سازي و فونداسيون تجهيزات