پروژه احداث فونداسيون و نصب هفت دستگاه مخزن در ساختگاه دنا
 كارفرما  شركت صنايع پتروشيمي دنا
 مشاور  شركت راهبرد توسعه طرحها
 وضعيت پروژه  خاتمه پروژه
 مدت زمان  10ماه
 تاريخ شروع پروژه  ارديبهشت ماه سال 1392
هدف از اجراي پروژه احداث مخازن ذخيره به منظور ذخيره  سيالات پروسسي و آب در پتروشيمي دنا و شامل:
* احداث فونداسيون بتني و خاكي اجراي عايق ژئوممبران در كف مخازن
*  انجام عملیات ساخت ، نصب و جوشکاری مخازن كربن استيل و استنلس استيل به مقدار حدودي 1300 تن
* انجام عملیات n.d.t و رادیوگرافی طبق آخرین ویرایش استانداردapi650  و استانداردهای پروژه.
* انجام عملیات آزمایش هیدروستاتیک.
* انجام عمليات سندبلاست و رنگ آميزي كليه مخازن و اسيدشوئي مخازن استنلس استيل